Ana Sayfa Bize Ulaşın
 
Sanatçı İsmine Göre Gözat


Despina Vandi - Kardoula Mou


Gata liko
Que li kati
Na que mi so
To pas sondi
Mexi Kalla
Que ne po no
Yo la panna
Sel na mono

(Bridge)
Miki meda
Qui baf kandi
To his playon
Para kandi

(Chorus 1)
Que ban noi
Me qui vekuis
Te nas emis
Ebooti kardoula mou
Haiti me goses
Drik es tu
Na boobi na
Me bokifui
Ames quez a au la mu
Fali vi gof sez

(Chorus 2)
A kardoula mou
Yeti pedi la nas
Letsi mou la mou
A ku de manapas
Ah kardoula mou
Vie me kai edolis
Letsi mou la mou
Yeste lina kalis

Ligo tona
Ligo ta lo
It ta romie
Ma meh kalo
Veh vo luso
Na go glipso
Q te falie
Tonai kipso

(Bridge)
Miki meda
Qui baf kandi
To his playon
Para kandi

(Chorus 1)
Que ban noi
Me qui vekuis
Te nas emis
Ebooti kardoula mou
Haiti me goses
Drik es tu
Na boobi na
Me bokifui
Ames quez a au la mu
Fali vi gof sez

(Chorus 2)
A kardoula mou
Yeti pedi la nas
Letsi mou la mou
A ku de manapas
Ah kardoula mou
Vie me kai edolis
Letsi mou la mou
Yeste lina kalis

(Chorus 1)
Que ban noi
Me qui vekuis
Te nas emis
Ebooti kardoula mou
Haiti me goses
Drik es tu
Na boobi na
Me bokifui
Ames quez a au la mu
Fali vi gof sez

Strafnika, le bolo
Magria, ah polo
Cra falu
Mi mou klis
To va vas
To tha sis

Ah kardoula mou
Yati mepi lanas
Crefsi hu la mou
Hafu veh pagapas
Ah kardoula mou
Vie me ta mepolis
Crepsi ku la mou
Vesalina carlis

(Chorus 1)
Que ban noi
Me qui vekuis
Te nas emis
Ebooti kardoula mou
Haiti me goses
Drik es tu
Na boobi na
Me bokifui
Ames quez a au la mu
Fali vi gof sez

(Chorus 2)
A kardoula mou
Yeti pedi la nas
Letsi mou la mou
A ku de manapas
Ah kardoula mou
Vie me kai edolis
Letsi mou la mou
Yeste lina kalis

Ah kardoula mou...
Vrepsi du la mou
Ah kardoula mou...

DMCA.com
 

Drone & Quadcopter Reviews
Drones For Sale
Redcat Racing Drone Whirlwind 6 Axis